Zastosowanie balonów

W 1849 wojska austriackie oblegające Wenecję dokonały na to miasto pierwszego nalotu powietrz-nego za pomocą balonów (niewielkich montgolfier bez załogi, dźwigających bomby z opóźnionym zapłonem). Nalot nie udał się, ponieważ wiatr spędził b. znad miasta. Ataki bombowe z powietrza stały się możliwe dopiero w XX w. dzięki udoskonaleniu sterowców do postaci użytecznej. Ale jeszcze podczas II wojny światowej Japończycy wysłali ok. 9 tys. wodorowych balonów bez załogi, niosących ładunki wybuchowe w kierunku zachodnich wybrzeży USA. Niektóre z nich dotarły nad kontynent amerykański, nie wyrządziły jednak poważniejszych szkód. Do celów komunikacji balony zostały użyte do oblężenia Paryża przez wojska pruskie. Wypuszczono ich z oblężonego miasta łącznie Wywiozły one ponad 3 min listów, 168 osób, przeszło 400 gołębi pocztowych. Ponieważ jednak balonem nie można kierować, nie spełniły one pokładanych w nich nadziei jako nowy środek transportu i komunikacji. Dnia 27 V 1931 fizyk szwajcarski A. Piccard ( z P. Kipferem) wzniósł się z Augsburga balonem własnej konstrukcji "FNRS", wyposażonym w hermetyczną kabinę, na wysokość 15 781 metrów. Załogowe loty stratosferyczne są nadal kontynuowane. Aktualny rekord M.D. Rossa (ustanowiono: 4 V 1961) wynosi 34 668 m.